Ông, bà có được nhận cháu làm con nuôi hay không? hoặc anh, chị, em có được nhận nhau làm con nuôi hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 của Luật Nuôi con nuôi, việc ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi là những hành vi bị cấm. Do đó, ông, bà không được nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em không được nhận nhau làm con nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan