Hai người cùng giới tính chung sống với nhau như vợ chồng có được cùng nhau nhận con nuôi hay không?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 8 Luật Nuôi con nuôi quy định, người nhận con nuôi là người độc thân hoặc cả hai người là vợ chồng. Khoản 2 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Do đó, hai người cùng giới tính không được cùng nhau nhận con nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan