Pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam có quy định độ tuổi tối đa của người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi không?

Trả lời:

Pháp luật nuôi con nuôi Việt Nam không quy định cụ thể độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi mà chỉ quy định người nhận con nuôi phải hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi trở lên. Ngoài ra, Điều 29 của Luật nuôi con nuôi quy định, người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật Việt Nam, người đó còn phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nơi người đó thường trú. Do đó, nếu pháp luật của quốc gia nơi người nhận con nuôi thường trú có quy định về độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi thì độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi phải tuân theo quy định của quốc gia đó.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan