Hai vợ chồng ông H (65 tuổi) và bà Q (62 tuổi) đến UBND cấp xã nơi họ thường trú nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi. Vợ chồng ông H trình bày với công chức tư pháp - hộ tịch rằng họ chưa có con đẻ, nay họ muốn nhận một trẻ em 14 tháng tuổi làm con nuôi để có người nhờ cậy tuổi già. Công chức tư pháp- hộ tịch từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do người nhận con nuôi đã nhiều tuổi. Việc làm của công chức tư pháp – hộ tịch trong trường hợp này có đúng không?

Trả lời:

Hiện nay, pháp luật về nuôi con nuôi không quy định điều kiện về độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi thì, công dân Việt Nam trên 60 tuổi là người cao tuổi. Người cao tuổi phải được đảm bảo các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, được gia đình chăm sóc, phụng dưỡng. Hơn nữa, trên thực tế nếu khoảng cách độ tuổi giữa cha mẹ và con quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ em. Việc người cao tuổi nhận con nuôi, đặc biệt là nhận trẻ em nhỏ tuổi, có thể sẽ không bảo đảm trẻ em được cha mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành và như vậy không bảo đảm mục đích của việc nuôi con nuôi là nhằm tạo mái ấm gia đình bền vững cho trẻ em. Do đó, việc công chức tư pháp – hộ tịch từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong trường hợp này là phù hợp để bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 19 câu hỏi liên quan