Trước khi kết hôn với anh Nguyễn Văn A, chị Trần Thị B đã nhận cháu C con nuôi. Vậy sau khi kết hôn anh Nguyễn Văn A có thể nhận cháu C làm con nuôi không ? Trình tự thủ tục được thực hiện như thế nào

Trả lời:

Trong trường hợp này, anh A có thể nhận cháu C làm con nuôi. Trình tự thủ tục được vận dụng thực hiện như đối với trường hợp cha dượng/mẹ kế nhận con riêng của vợ/chồng làm con nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan