Bà A có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên, vì công việc kinh doanh nên bà đã đăng ký tạm trú tại Hà Nội. Nay bà muốn nhận cháu ruột (cũng có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên) của bà làm con nuôi. Bà A có thể nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND phường tại Hà Nội nơi bà đang tạm trú được không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 24/2011/NĐ-CP, trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (bao gồm nơi thường trú hoặc tạm trú) của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật nuôi con nuôi, UBND cấp xã nơi thường trú của người được giới thiệu làm con nuôi hoặc của người nhận con nuôi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Do đó, thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trước tiên phải được xác định trên cơ sở yếu tố thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì mới xác định theo nơi cư trú.Trong trường hợp trên đây, bà A và trẻ em được nhận làm con nuôi đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên nên bà A phải nộp hồ sơ đăng ký tại UBND cấp xã nơi bà A hoặc trẻ em được nhận làm con nuôi thường trú.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan