Ông X là cha đẻ của cháu B, hiện đang chấp hành hình phạt tù. Nay cháu B đang được giải quyết cho làm con nuôi thì ông X có phải thể hiện ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi không ?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật nuôi con nuôi việc nhận nuôi con nuôi phải có được sự đồng ý của cha, mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ. Như vậy, ông X không thuộc các trường hợp đã nêu. Do đó, công chức tư pháp-hộ tịch vẫn phải lấy ý kiến đồng ý của ông X về việc cho con đẻ làm con nuôi.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan