Nộp hồ sơ Khai thuế tiêu thụ đặc biệt, ở đâu?

Trả lời:

Người nộp thuế có thể nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế; gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan