Thông báo hoạt động khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo quy định Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, thương nhân phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) tối thiểu trước 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

Đối với chương trình khuyến mại thực hiện ở nhiều tỉnh, thương nhân sẽ gặp khó khăn, tốn nhiều thời gian khi phải liên hệ trực tiếp với từng Sở Công Thương hoặc vào Cổng dịch vụ công của từng tỉnh để thực hiện thủ tục này.

Để khắc phục bất cập trên, Cổng dịch vụ công quốc gia đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại, cho phép thương nhân chỉ cần đăng nhập một lần, thực hiện cùng một lúc thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến một, một số hoặc cả 63 địa phương. Bên cạnh đó, thương nhân sẽ được hỗ trợ 24/7 không chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn về nghiệp vụ trong quá trình thực hiện thủ tục này trên Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua Tổng đài hỗ trợ 1800.1096.

Quy trình thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

- Bước 1: Thương nhân đăng ký, đăng nhập tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

- Bước 2: Lựa chọn dịch vụ thông báo hoạt động khuyến mại và khai form thông báo thực hiện khuyến mại điện tử;

- Bước 3: Ký số, gửi hồ sơ để hoàn thành việc thực hiện thủ tục;

- Bước 4: Đăng nhập, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ, đánh giá kết quả xử lý hồ sơ.

Sau hơn 02 tháng vận hành đã có trên 4.500 hồ sơ được thương nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia./.