Cung cấp 04 dịch vụ công thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2020, Kho bạc nhà nước Việt Nam đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia với 04 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch lớn. Trung bình mỗi ngày 4 dịch vụ công này, Kho bạc nhà nước các cấp tiếp nhận, xử lý khoảng 100.000 chứng từ tương ứng với 50-60 nghìn hồ sơ.

 

Các thủ tục hành chính bao gồm:

  1. Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN;
  2. Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN;
  3. Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  4. Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

 

Bấm vào tên thủ tục hành chính để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mọi khó khăn trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ tổng đài để được hỗ trợ:

  • Tổng đài Cổng Dịch vụ công quốc gia: 1800.1096;
  • Kho bạc nhà nước:

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội;

Điện thoại: 02462764300;

Email: hotrocntt@vst.gov.vn./.