Tạm dừng dịch vụ thuế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ 18h ngày 22/5/2020 đến 17h ngày 24/5/2020

Theo kế hoạch bảo trì hệ thống, nâng cấp hạ tầng của Tổng cục Thuế, trong thời gian từ 18h ngày 22/5/2020 đến 17h ngày 24/5/2020, các dịch vụ công lĩnh vực thuế sẽ không thực hiện được trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ bao gồm:

- Kê khai, nộp thuế doanh nghiệp; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp.

- Kê khai, nộp thuế cá nhân; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cá nhân.

- Tra cứu, liên kết dữ liệu cá nhân với mã số thuế.

Mọi khó khăn vướng mắc liên hệ tổng đài 18001096 để được giải đáp, hỗ trợ. Cổng Dịch vụ công quốc gia trân trọng thông báo./.