Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh, bằng cách nào?

Trả lời:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan