Khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN phải thực hiện như nào?

Trả lời:

Nếu cơ sở sản xuất thủy điện chỉ có một hoạt động sản xuất thủy điện thì thực hiện kê khai thuế theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và thực hiện khai thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở chính, nộp thuế GTGT vào kho bạc địa phương nơi có nhà máy sản xuất thủy điện

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan