Hướng dẫn sử dụng cho Bộ, Cơ quan, Địa phương

1. Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia

2. Tài liệu hướng dẫn kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP

3. Tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa, nâng cấp CSDL quốc gia về TTHC

File đính kèm: CSDLTTHC_HDSD -Dia phuong.docx
File đính kèm: CSDLTTHC_HDSD -BoNganh.docx

4. Tài liệu hướng dẫn tích hợp thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

5. Tài liệu API kiểm tra thông tin thuê bao nhà mạng

6. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống PAKN tại bộ nghành - địa phương

7. Tài liệu hướng dẫn kết kết nền tảng thanh toán "PaymentPlatform"

Hướng dẫn các Bệnh viện kết nối thanh toán trực tuyến với CDVCQG: 20201008-TaiLieuHuongDanThanhToanVienPhi-APIBV-v1.1.docx

8. Banner Cổng Dịch vụ công

File đính kèm: dvc_banner.jpg

9. Banner Nền tảng thanh toán

File đính kèm: Banner PP.png

10. Mẫu thiết kế giao diện

File đính kèm: DVCQG-HTMLDesign.rar

11. Hướng dẫn tích hợp dữ liệu thanh toán thuế

12. Hướng dẫn tích hợp thư viện hỗ trợ xác thực tài liệu điện tử , bản sao điện tử (pdf)

13. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm VSIGNPDF hỗ trợ xác thực bản sao điện tử theo NĐ-45

14. Hướng dẫn cài đặt chứng thư số ROOTCA của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ