HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIỆN ÍCH GIÁO DỤC
01
Tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đăng nhập tài khoản công dân
02
Vào chức năng tiện ích, chọn liên kết với các hệ thống giáo dục
03
Tra cứu và xem chi tiết các thông tin liên quan (thời khóa biểu, điểm thi...)
01
Tạo tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đăng nhập tài khoản công dân

- Người dân có thể đăng ký tài khoản bằng: Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động, số Bảo hiểm xã hội

- Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD

(Xem thêm ở danh mục hướng dẫn: Người dân, doanh nghiệp)

02
Vào chức năng tiện ích, chọn liên kết giáo dục

Sau khi người dân đăng nhập thành công, chọn chức năng [Thông tin tài khoản], chọn menu [Tiện ích], chọn tiện ích [Giáo dục] và thêm liên kết đến mạng giáo dục

03
Tra cứu và xem chi tiết các thông tin liên quan (thời khóa biểu...)

Người dân sau khi liên kết thành công, người sử dụng có thể theo dõi được các thông tin như Điểm danh, xem điểm, thời khóa biểu của học sinh