Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. BQL

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Dịch vụ bưu chính Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan