Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Từ 5 đến 10 ngày - Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động; - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ lao động nữ mang thai hộ thôi việc trước thời điểm sinh con.
Dịch vụ bưu chính Từ 5 đến 10 ngày - Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động; - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ lao động nữ mang thai hộ thôi việc trước thời điểm sinh con.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ 1 0
Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con 1 0
Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập 1 0
Trường hợp con chết mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì có thêm bản sao giấy chứng tử của con 1 0
Trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì có thêm trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ 1 0
Trong trường hợp sau khi sinh con mà lao động nữ mang thai hộ chết thì có thêm bản sao giấy chứng tử của lao động nữ mang thai hộ 1 0
Trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì có thêm giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan