Thủ tục trả nợ, trả lãi trực tiếp bằng tiền mặt của người vay là tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay sau khi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ của người va Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Sổ vay vốn người vay lưu giữ: 01 bản 1 0 Sổ vay vốn-VB-5589-KTTC-29.12.2017 (%năm).doc
- Bảng kê các loại tiền nộp: 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục). 1 0 11-TK (Bảng kê các loại tiền nộp).doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Chính sách xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan