Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nộp qua bưu chính công ích 10 Ngày 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn đề nghị cấp phép theo Mẫu 6 phụ lục Thông tư số 55/2014/TT-BCT. 1 0
Công văn đề nghị cấp phép theo Mẫu 6 phụ lục Thông tư số 55/2014/TT-BCT; 1 0 Phu luc Thong tu 55.2014.TT.BCT.doc
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp; 1 0
Hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán hóa chất Bảng 1 với các tổ chức là thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Hóa chất - Bộ Công Thương
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan