Cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Lệ phí :
(Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))
Phí :
(Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí :
(Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))
Phí :
(Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có))
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Công văn đề nghị cấp phép theo Mẫu 6 phụ lục Thông tư số 55/2014/TT-BCT; 1 0 MẪU SỐ 6 HC.docx
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 0 1
- Hợp đồng hoặc thỏa thuận mua bán hóa chất Bảng 1 với các tổ chức là thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học. 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Thủ tướng Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan