Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày. 1 0
Đơn đề nghị (theo mẫu); 1 0 Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan