Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Trực tuyến 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in 1 0 Mẫu số 18.doc
Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất 1 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan