Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày Thời hạn giải quyết công việc là 25 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày. - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày. - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05) 1 0 Mẫu CC1.docx
Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước", huân chương Kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan