Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Thời hạn giải quyết công việc là 20 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày. - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện: 5 ngày. - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05) 1 0 Mẫu BM1, BM2.docx
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 1 0
Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan