Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; - 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. Lệ phí : 50.000 Đồng

285_2016_TT-BTC_322348.doc
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến - 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; - 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. Lệ phí : 50.000 Đồng

Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính - 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; - 03 ngày làm việc trong trường hợp gia hạn. Lệ phí : 50.000 Đồng

Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đăng ký cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề theo Phụ lục 3 Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ; 1 0 PHỤ LỤC III NĐ 35.docx
- Giấy chứng nhận sức khỏe; 1 0
- 02 ảnh 4x6. 1 0
Đối với trường hợp cấp mới, nộp thêm: 0 0
Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y ; 1 0
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 1 0
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Đối với người nước ngoài); 1 0
- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp (trong trường hợp gia hạn); 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan