Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 20.000 Đồng
(Lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)
Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000 đồng/lần)
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 20.000 Đồng
(Lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)
Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000 đồng/lần)
Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 20.000 Đồng
(Lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)
Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000 đồng/lần)
Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị theo Mẫu số 21 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 21.docx
Bản chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá theo quy định phải đăng kiểm 1 0
Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá 1 0
b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 03.docx
Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan