Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 230/2016/TT-BTC)
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 230/2016/TT-BTC)
Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://motcua.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Phí :
(Theo biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 230/2016/TT-BTC)
Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT; 1 0 Mẫu số 03.docx
b) Bản chụp hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp đóng mới, cải hoán tàu cá). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục thủy sản - tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - TP. Hải Phòng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan