Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Một hoặc các giấy tờ gốc hoặc đuợc coi là giấy tờ gốc; hoặc giấy tờ liên quan; 3 0
- Bản photo chứng minh thư nhân dân (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường); 3 0
- Biên bản xét và xác nhận của hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường; 3 0
- Công văn đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã, phường; 3 0
- Công văn đề nghị của các cấp; 3 0
- Danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 3 0
- Giấy xác nhận quá trình công tác trong quân đội; 3 0
- Giấy giới thiệu chi trả trợ cấp hàng tháng. 3 0
- Bản khai cá nhân của đối tượng; 3 0 Mẫu 1A.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan