Thủ tục thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định
Trực tuyến Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : Đồng
(không)
Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản khai cá nhân hoặc Bản khai thân nhân (phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu khác), có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú; 2 0 Mẫu 04.doc
Mẫu 3A.doc
Mẫu 3B.doc
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp; 2 0 Mẫu 05. BIÊN BẢN HỌI NGHỊ LIÊN TICH.docx
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã, phường; 2 0 Mẫu 06. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH.docx
- Công văn đề nghị hưởng chế độ một lần cho đối tượng; 2 0 Mẫu 8A.docx
- Công văn đề nghị của UBND xã, phường (kèm danh sách). 2 0 Mẫu 7A.docx
Mẫu 9C.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan