Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật quốc phòng)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Phí : Đồng
(không)
Trực tuyến Không quy định Phí : Đồng
(không)
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần)
Dịch vụ bưu chính Không quy định Phí : Đồng
(không)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản khai cá nhân; 2 0 Mẫu 3A.doc
- Bản khai thân nhân (đối với đối tượng đã từ trần); Bản khai thân nhân phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu khác, có xác nhận của chính quyền xã nơi cư trú; 2 0 Mẫu 3B.doc
Mẫu 04.doc
- Bản sao một trong các giấy tờ gốc, hoặc các giấy tờ có liên quan đến thời gian tham gia dân quân, du kích, lực lượng mật; 0 2
- Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ dân phố, ấp; 2 0 Mẫu 05. BIÊN BẢN HỌI NGHỊ LIÊN TICH.docx
- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường; 2 0 Mẫu 06. BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH.docx
- Công văn đề nghị hưởng chế độ một lần cho đối tượng; 2 0 Mẫu 8A.docx
- Công văn đề nghị của UBND xã, phường (kèm danh sách). 2 0 Mẫu 7A.docx
Mẫu 9C.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan