Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : 1.000.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài)
Phí : 1.500.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam)
kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Phí : 1.000.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài)
Phí : 1.500.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài)
Phí : 5.000.000 Đồng
(Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam)
kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM); 1 0 Mẫu số 26.docx
Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan