Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc Lệ phí : Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 25 Ngày làm việc Lệ phí : Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Qua hệ thống DVC trực tuyến (toàn trình) tại địa chỉ: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày làm việc Lệ phí : Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án
(Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án)
BXD_05_2017-TT-BXD_05042017.signed.pdf
25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

1
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; 1 0
- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 1 0
- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 1 0
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; 1 0
- Các phụ lục tính toán kèm theo; 1 0
- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; 1 0
- Các văn bản pháp lý có liên quan. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan