Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày là 30 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày. - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện trong thời gian 10 ngày. - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05) 1 0 Mẫu LS7.doc
Biên bản Ủy quyền 1 0
Hồ sơ liệt sĩ 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan