Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phí : VN Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Trực tuyến Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phí : Đồng
(không có)
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong .thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính Thời gian thẩm định không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Phí : VN Đồng
(Không có)
- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình xem xét, quyết định phê duyệt chương trình, dự án 1 5
- Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án; 1 5
- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 1 5
- Văn kiện chương trình, dự án; 1 5 Phu luc II_ ND 80.docx
- Văn kiện chương trình, dự án phải được xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công và đầu tư xây dựng công trình. 1 5
- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài). + Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; + Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn hiệu lực; + Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 1 5

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan