Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên được giao quyền.
Trực tuyến 20 Ngày Nộp qua Cổng dịch vụ công: + Cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn); hoặc + Cổng dịch vụ công của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày Nộp qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, Tổ 4 - Phường Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên được giao quyền.

Thành phần hồ sơ

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin 1 0 Mẫu số 10.docx
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 0 1
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin 1 0
Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan