Hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc
Trực tuyến 07 Ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp đã vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa (theo Mẫu số 01) 2 0 Mẫu số 01.docx
- Bảng kê số lượng container xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn có xác nhận của doanh nghiệp khai thác Cảng container (theo Mẫu số 02) 2 0 Mẫu số 02.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan