Thông báo gửi Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.
Trực tuyến 10 Ngày làm việc truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân (theo thông báo của Bộ Công an).
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thành phần hồ sơ

Dành cho cá nhân
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho cá nhân) – 01 (một) bản chính 1 0 Mẫu số 04b - Nghị định số 13.2023.docx
Dành cho tổ chức
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho tổ chức) – 01 (một) bản chính 1 0 Mẫu số 04a - Nghị định số 13.2023.docx
Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và Xử lý dữ liệu cá nhân) – 01 (một) bản chính 1 0 5. Hồ sơ đánh giá tác động TN-01.doc
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Xử lý dữ liệu cá nhân) – 01 (một) bản chính 1 0 6. Hồ sơ đánh giá tác động TN-02.doc
Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên thứ Ba) – 01 (một) bản chính 1 0 7. Hồ sơ đánh giá tác động TN-03.doc
Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ - 01 (một) bản sao 0 1
Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ - 01 (một) bản sao 0 1
Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có) - 01 (một) bản sao 0 1
Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp) - (bản sao) 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan