Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Lệ phí : 135.000 Đồng
(Nộp trực tiếp: 135.000 đồng/lần.)
Lệ phí : 135.000 Đồng
(Nộp trực tuyến: 115.000 đồng/lần.)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Lệ phí : 135.000 Đồng
(Nộp trực tiếp: 135.000 đồng/lần.)
Lệ phí : 135.000 Đồng
(Nộp trực tuyến: 115.000 đồng/lần.)
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp IDP đúng theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp IDP theo mẫu quy định. 1 1 Mẫu.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan