Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị phải do người đứng đầu cơ quan ký. 0 0
Báo cáo về nội dung đề nghị thay đổi 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan