Kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày Phí : 100.000 Đồng
(Phí Kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam)
07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định đến ngày Cơ quan tiếp nhận công bố giá kê khai lại trên Cổng thông tin điện tử
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày Phí : 100.000 Đồng
(Phí Kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam)
07 (bảy) ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định đến ngày Cơ quan tiếp nhận công bố giá kê khai lại trên Cổng thông tin điện tử.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bảng kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam 1 0 ND 54_Mau 03_Phuluc VII.docx
kèm theo Mẫu số 09 Phụ lục VII của Nghị định 54/2017/NĐ-CP. 1 0 ND 54_Mau 09_Phuluc VII.docx
Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí nhân công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan