Thủ tục công nhận Danh hiệu Tổ dân phố kiểu mẫu.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Trực tuyến Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính Việc bình xét danh hiệu hoàn thành vào tháng 12 hàng năm. Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Biên bản họp bình xét ở khu dân cư, 1 0
- Báo cáo thành tích của tổ dân phố. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan