Số quyết định: 1523/QĐ-BKHĐT

Số quyết định 1523/QĐ-BKHĐT
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày quyết định 19-10-2020
Lĩnh vực
File dính kèm
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành