Số quyết định: 703/QĐ-UBND

Số quyết định 703/QĐ-UBND
Trích yếu công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Ngày quyết định 18-04-2022
Lĩnh vực
File dính kèm
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Lạng Sơn
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành