Không có thông tin

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả

Thành phần hồ sơ

$escapeHtmlUtil.escapeHtml($title)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
$escapeHtmlUtil.escapeHtml($!i.PROFILE_COMPONENT_NAME) $escapeHtmlUtil.escapeHtml($!i_.FILE_NAME)

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Không có thông tin
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan