Thủ tục đóng tài khoản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Ngày làm việc Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục. Ngay trong ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị đóng tài khoản (mẫu số 08/TGKH): 01 bản chính. 1 0 08-TGKH (1155-NHCS-KTTC ngày 7.4.2017).doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ngân hàng Chính sách xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan