Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước
Dịch vụ bưu chính Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá tiêu thụ cụ thể, mức trợ giá cụ thể sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản cho các cơ sở hoạt động công ích trước ngày 31 tháng 07 năm trước

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản thẩm định phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản. 1 0
- Kết quả khảo sát giá thị trường của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát. 1 0
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền bảng tính toán chi tiết, chứng từ hợp lý và các tài liệu khác có liên quan đến số lượng được đặt hàng của đơn vị nhận đặt hàng. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan