Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày 15 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư

Thành phần hồ sơ

Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ bán, cho thuê mua
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó 1 0
Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua; - Các..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy tờ về quyền sử dụng đất 1 0
hồ sơ dự án 1 0
thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 1 0
Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng 1 0
giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ 1 0
trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
biên bản nghiệm thu hoàn thàn xong phần móng của tòa nhà đó 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Xây dựng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan