Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp Phí :
(tại file đính kèm)
Trực tuyến Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp Phí :
(tại file đính kèm)
Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn
Dịch vụ bưu chính Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp Phí :
(tại file đính kèm)

Thành phần hồ sơ

a.1) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức đối với cơ quan, tổ chức 1 0
Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 1 0 Mẫu số 08-Phieu yeu cau cung cap.docx
a.2) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; 1 0
Tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số thì xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài 13 khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan