Cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người được thi hành quyết định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người được thi hành quyết định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn yêu cầu thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan