Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Địa chỉ trực tuyến: http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần). - Qua mạng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thực hiện sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai).
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(ii) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; 1 0
(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 0 1
(iv) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 1 0
(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh; 1 0 Phu luc III - 5 (TT 02.2023 TT-BKHDT).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan