Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0
Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước 1 0
Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0
Bản đồ hiện trạng công trình; 1 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan 1 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan